maanantai 9. tammikuuta 2012

Kirjailijat ja kääntäjät haluavat Haaviston

presidentiksi! Huomenna mukana nonstop-maraton-readingissä: Ravintola Kuudes Linja, Hämeentie 13, Helsinki.

 Tässä linkki.

"Julkisessa keskustelussa vihalla, pelolla ja katkeruudella on liian suuri painoarvo. Kirjailijat ja kääntäjät haluavat olla mukana yrityksessä saada myös toisenlaiset äänet kuulumaan, muuttaa suuntaa. He haluavat Pekka Haaviston Suomen presidentiksi."

Mukana on paljon tuttuja, ainakin nämä:

Marja-Leena Airaksinen
Kari Aronpuro
Veijo Baltzar
Eija-Elina Bergholm
Mikael Brygger
Toni Eerola
Pekka Haavisto
Tero Hannula
HP Heikkinen
Jaakko Heinimäki
Sami Hilvo
Heikki Huttu-Hiltunen
Elina Hirvonen
Ville Hytönen
Tuukka Hämäläinen
Tarja Härkönen
Katri Kaarniala
Katja Kettu
Jyrki Kiiskinen
Matti Kilponen
Karri Kokko
Anita Konkka
Jukka Laajarinne
Leevi Lehto
Rosa Liksom
Juhani Lindholm
Jukka Mallinen
Tommi Melender
J. Pekka Mäkelä
Esa Mäkijärvi
Antti Nylén
Jukka Parkkinen
Maria Peura
Tommi Parkko
Tiina Pystynen
Pilvi Pääkkönen
Miika Pölkki
Tiina Raevaara
Anu Rinkinen
Oscar Rossi
Markku Rönkkö
Anuirmeli Sallamo-Lavi
Jani Saxell
JP Sipilä
Jari Tammi
Henriikka Tavi
Ilpo Tiihonen
Miia Toivio
Tero Valkonen
Leena Valmu
Seija Vilén
Katariina Vuorinen
Hannu Väisänen
Marja Witch
Hamdam ZakirovEi kommentteja:

Lähetä kommentti